W Ełku instalowane są obecnie infokioski, urządzenia możlwiajace korzystanie z bezpłatnego z internetu. Ogółem w mieście pojawi się 34 infokiosków: 16 na zewnątrz budynków, 18 wewnątrz budynków.

Infokioski zewnętrzne posiadają wbudowane hotspoty umożliwiające bezprzewodowe korzystanie w ich pobliżu z Internetu za pośrednictwem takich urządzeń jak laptopy, tablety, smartfony czy telefony komórkowe. Ich uruchomienie nastąpi do końca sierpnia br.

Zadanie „Dostawa i montaż sprzętu sieci bezprzewodowej oraz zakup i montaż infokiosków” wykonywane jest w ramach projektu „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji miasta Ełku”. W ramach projektu jest wykonywana sieć światłowodowo-radiowa w standardzie WIMAX , która dostarczy Internet do jednostek publicznych na terenie miasta.

Całkowita wartość tego projektu wynosi ponad 4,2 mln zł. Cały projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w wysokości blisko 3,6 mln zł.