Zarząd województwa podlaskiego opublikował ogłoszenie o przetargu na budowę infrastruktury dla regionalnej sieci szerokopasmowej. W ramach projektu ma powstać 1800 km sieci szkieletowej i dystrybucyjnej oraz 173 węzły usługowe. Wartość projektu szacowana jest na 252 mln zł. Przetarg startuje z pewnym opóźnieniem, jako że jeszcze wiosną planowano go na lipiec.

Województwo zdecydowało się podzielić zamówienie na osiem części dla poszczególnych regionów województwa. Wymagane wadia, w zależności od części zamówienia, wynoszą od 180 tys. zł do 300 tys. zł. Najdroższa będzie budowa sieci w Białymstoku.Termin realizacji zamówienia został określony na sierpień 2015 r. Zarząd województwa czeka na oferty do 26 września br. Kryterium wyboru będzie najniższa cena oferty.

Podlaskie zdecydowało się na oddzielne przetargi dla wyłonienia wykonawcy sieci i dla wyłonienia operatora technicznego (hurtowego) nowej infrastruktury. To drugie postępowanie planowane jest na jesień br.