Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Regulacji Energetyki i Urząd Transportu Kolejowego (kieruje nim Krzysztof Dyl, były zastępca Prezesa UKE) poinformowały o planach podpisania memorandum „o współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawiskom kradzieży i dewastacji infrastruktury”. Dokument podpisany zostanie publicznie w siedzibie UKE w najbliższy czwartek.

Poza urzędami regulacyjnymi mają go podpisać również przedsiębiorcy działający w tych trzech segmentach gospodarki – telekomunikacji, energetyce i transporcie kolejowym – jak również reprezentujące ich organizacje branżowe.

– Celem memorandum jest prowadzenie przez regulatorów i przedsiębiorców wspólnych działań zmierzających do ograniczenia i przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury. Problem ten dotyczy infrastruktury technicznej wybudowanej pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią, w tym przewodów i urządzeń elektrycznych i telekomunikacyjnych, jak też urządzeń i budowli związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego – piszę przyszli sygnatariusze memorandum.

Od ubiegłego roku przy UKE działa zespół roboczy, którego celem jest opracowanie metod na przeciwdziałanie nasilającej się pladze kradzieży kabli telekomunikacyjnych i energetycznych. Sprzyjają utrzymujące się stosunkowo wysoko ceny surówców (miedzi), jak również rosnący popyt na kable, napędzany dotowanymi inwestycjami infrastrukturalnymi.