Rada Ministrów przyjęła dziś projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji regulujący zasady usług medialnych na żądanie (VOD).

Obecnie, w przeciwieństwie do tradycyjnych usług telewizyjnych, zasady świadczenia usług medialnych na żądanie nie są w polskim prawie ściśle regulowane. Tymczasem do wprowadzenia takich regulacji zobowiązuje nas dyrektywa unijna z 2010 r. Wymaga ona m.in., by zatroszczyć się o bezpieczeństwo dzieci i by wspierać dostępność audycji europejskich.

Projekt zakłada m.in., że firmy dostarczające usługi na żądanie będą zobowiązane do ochrony małoletnich przed potencjalnie szkodliwymi treściami, promowania audycji europejskich i będą objęte zakazem propagowania nienawiści.

Podmioty te  zostaną też zobowiązane do corocznego sprawozdawania, ale nie zmieni się, że  świadczenie audiowizualnych usług medialnych nie będzie wymagać żadnej rejestracji czy nawet zgłoszenia. Projekt nie przewiduje, bowiem tego typu obowiązków administracyjnych.

Projekt zakłada, że 10 proc. audycji w katalogach powinny stanowić produkcje europejskie i m.in. o tym powinni upewnić Krajową Radę dostawcy usług w swych rocznych sprawozdaniach. Kwota ta nie dotyczy serwisów wyspecjalizowanych – np. serwis udostępniający kino azjatyckie nie musi tego robić, o ile w inny sposób (publikując np. linki czy materiały) będzie promował audycje europejskie.