– W świetle nielegalnych działań zarządu PSM Winogrady i w celu zapewnia ochrony swoich abonentów Inea wystąpiła do sądu z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia przeciwko PSM Winogrady. W dniu 21 sierpnia br. Sąd Rejonowy w Poznaniu wydał postanowienie zgodnie z wnioskiem Inea i nakazał PSM Winogrady zapewnienie zasilania i zakazał odłączania urządzeń – poinformował wielkopolski operator kablowy.

Jak informowaliśmy wczoraj spiera się on z zarządem poznańskiej spółdzielni mieszkaniowej o zasady rozliczeń za energię elektryczną zużywaną przez urządzenia sieciowe Inei w budynkach należących do spółdzielni. Spór ma trwać od 2007 r. Zarząd spółdzielni zaczął w tym roku odłączać urządzenia Inei od prądu, aby wymóc na operatorze zmianę zasad rozliczeń.

Inea utrzymuje, że – poza bezpodstawnością prawną takich działań – tłem sporu jest konflikt interesów, ponieważ jej sieć konkuruje w budynkach PSM Winogrady z siecią TVK należącą do spółdzielni.

Na wrzesień zaplanowana jest mediacja w sporze.