Województwo Świętokrzyskie ogłosiło przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”.

Najważniejsze parametry charakterystyczne określające wielkość całej inwestycji: – szacunkowa łączna długość kanalizacji kablowej to około 1 423 km, – 8 węzłów szkieletowych, – 135 węzłów dystrybucyjnych. Przedsięwzięcie zostało podzielone na 4 obszary inwestycyjne. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wybrane części zamówie

Ofery oraz wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu można składać do 1 października 2012 roku.