Na około 40 incydentów miesięcznie szacuje szkody z racji kradzieży i dewastacji infrastruktury sieciowej operator sieci kablowej Vectra – poinformował nas Krzysztof Stefaniak, rzecznik tej firmy.

Formalnie do tej pory operator nie prowadził takich statystyk, ale szacuje, że kradzieże i dewastacje powodują ok. 10 proc. awarii sieci, których liczbę operator szacuje na ok. 400 miesięcznie (niemniej Vectra rozpoczyna obecnie także oddzielne statystyki kradzieży i dewastacji).

Dwa tygodnie temu w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej podpisane zostało memorandum na rzecz przeciwdziałania kradzieżom i dewastacjom infrastruktury (w tym telekomunikacyjnej). Dokumentu tego – jak na razie – nie sygnował żaden z operatorów kablowych, ani żadna reprezentująca to środowisko izba gospodarcza (podobnie zresztą, jak żadna z dwóch dużych izb telekomunikacyjnych).