Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że po przeprowadzeniu weryfikacji danych stosowanych przy prowadzeniu testów na zawężanie marży i ceny, przyjął dane wszystkich operatorów przekazujących dane kosztowe.

Na ich podstawie ustalił już wartości średnie i wartość średniego ważonego kosztu kapitału (WACC), które posłużą do marżowego testu.

UKE poinformował jednocześnie, że nie ujawni, dane których operatorów oraz w jakiej wysokości zostały użyte do stworzenia modelu.

Urząd zapowiedział, że średnie wartości ustalone przez UKE poznają TP i operatorzy, którzy dostarczyli danych.