Dwa tysiące laptopów czeka na niepełnosprawnych warszawiaków w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie”. Jego uczestnikom zapewniony zostanie bezpłatny dostęp do Internetu, pakiet szkoleń oraz powstanie dedykowany portal internetowy, na którym umieszczone będą wszelkie materiały, wskazówki oraz szkolenia e-learningowe.

Wartość projektu to 25,7 mln zł, w tym dofinansowania z funduszy UE  w ramach działania: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion to 21,8 mln zł .

Grupą docelową działania w stolicy są osoby niepełnosprawne powyżej 12 roku życia, zagrożone wykluczeniem cyfrowym, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności bądź o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.Rekrutacja do programu trwa i zakończy się 31 października