Dersen wzywa UKE do interwencji, bo powiat niszczy lokalny rynek telekomunikacyjny

Publikacja: 11.09.2012 08:59

Dersen wzywa UKE do interwencji, bo powiat niszczy lokalny rynek telekomunikacyjny

Foto: ROL

Wybudowana przez powiat złotoryjski (woj dolnośląskie) w ramach projektu 8.3 POIG sieć internetowa zakłóca równoprawną i skuteczną konkurencję na rynku telekomunikacyjnym. I istnieje ryzyko nadużywania pozycji samorządu względem przedsiębiorców telekomunikacyjnych – uważa firma Dersen w przesłanym do Urzędu Komunikacji Elektronicznej stanowisku konsultacyjnym projektu decyzji w sprawie wyrażenia zgody na świadczenie bezpłatnej usługi dostępu do Internetu  na terenie powiatu złotoryjskiego.

Prezes UKE w sierpniu wyraził w projekcie decyzji zgodę na świadczenie przez powiat złotoryjski usługi dostępu do Internetu  bez pobierania opłat 200 beneficjentom (grupie wykluczonych cyfrowo) projektu „Złota sieć  – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie złotoryjskim” za pomocą sieci bezprzewodowej wybudowanej z dofinansowaniem unijnym przez samorząd

Dersen, lokalny operator z tamtego obszaru argumentuje w swym stanowisku, że posiada na całym terenie objętym inwestycją powiatu złotoryjskiego kompletną infrastrukturę radiową umożliwiającą również  obsługę ruchu do użytkowników końcowych określonych w konsultowanej decyzji. A dodatkowo, infrastruktura radiowa operatora uzupełniana jest równoległą inwestycją światłowodową FTTH, która została zrealizowana w ramach działania  8.4 POIG (budowa sieci ostatniej mili)

„Według publicznie dostępnych danych wartość inwestycji powiatu złotoryjskiego wynosi 3 072 346,00 zł przy założeniu, że 200 podmiotów otrzyma dostęp do usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet. Tym samym koszt na jednego beneficjenta wynosi ponad 15 tys. zł. Należy zaznaczyć, że projekt obejmuje budowę sieci radiowej a nie  światłowodowej. Co oznacza bardzo niską efektywność kosztową przedsięwzięcia. W tym miejscu można wskazać, że koszt przyłącza realizowanego przez podmiot prywatny  kształtuje się na poziomie około 7 tys. – 9 tys. zł w technologii światłowodowe o znacznie wyższych parametrach technicznych, niż wnioskowane przez powiat  złotoryjski. Projekt nie jest proporcjonalny w stosunku do przedstawionego Prezesowi UKE celu” – pisze Dersen w swym stanowisku.

Według lokalnego operatora powiat złotoryjski nie przeprowadził rzetelnych i przejrzystych konsultacji z rynkiem.

Dersen twierdzi, że wybudowana infrastruktura telekomunikacyjna będzie zakłócać istniejący sygnał urządzeń radiowych operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi w oparciu o częstotliwość 5 GHz. Tym samym bezpośrednio i fizycznie zablokowana będzie możliwość funkcjonowania małych loklanych operatorów telekomunikacyjnych, w tym firmy Dersen.

Na poparcie swych argumentów Dersen przedstawia dane z inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej przeprowadzonej przez UKE. A z niej  wynika, że na terenie powiatu złotoryjskiego penetracja usługami dostępu do Internetu wynosi średnio 67,56 proc. To zaś według przedsiebiorcy podważa stanowisko powiatu złotoryjskiego o niskiej  dostępności usług telekomunikacyjnych w powiecie.  Co więcej jak wynika z inwentaryzacji w każdej z gmin, gdzie powiat wybudował sieć działa, co najmniej trzech operatorów telekomunikacyjnych.

„Z powyższej analizy wynika jednoznacznie, że Powiat Złotoryjski dokonał nieuprawnionej inwestycji w infrastrukturę, gdyż każda z ww. gmin jest tzw. czarną plamą, w której  działa najmniej 3 operatorów telekomunikacyjnych” – pisze w swym stanowisku firma Dersen.

Operator uważa, że realizacja założonych przez powiat złotoryjski celów zapewnienia dostępu do Internetu grupie docelowej możliwa jest bez budowy sieci telekomunikacyjnej  przez samorząd. A ten  w pierwszej kolejności samorząd powinien zwrócić się do działających na rynku operatorów telekomunikacyjnych z zapytaniem ofertowym i podjąć współpracę, czego nie zrobił naruszający tym samym zapisy megaustawy telekomunikacyjnej.

Dersen apleuje do prezesa UKE, by podjął stanowczą interwencję, bo budowa sieci telekomunikacyjnej przez powiat złotoryjski stanowi poważne zagrożenie dla lokalnego rynku telekomunikacyjnego.

Swe stanowisko w sprawie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez powiat złotoryjski przysłał też UOKiK we Wrocławiu. Stwierdza w nim, że świadczone usługi przez powiat  dla wykluczonych cyfrowo będą miały neutralny wpływ na rynek.

Wybudowana przez powiat złotoryjski (woj dolnośląskie) w ramach projektu 8.3 POIG sieć internetowa zakłóca równoprawną i skuteczną konkurencję na rynku telekomunikacyjnym. I istnieje ryzyko nadużywania pozycji samorządu względem przedsiębiorców telekomunikacyjnych – uważa firma Dersen w przesłanym do Urzędu Komunikacji Elektronicznej stanowisku konsultacyjnym projektu decyzji w sprawie wyrażenia zgody na świadczenie bezpłatnej usługi dostępu do Internetu  na terenie powiatu złotoryjskiego.

Prezes UKE w sierpniu wyraził w projekcie decyzji zgodę na świadczenie przez powiat złotoryjski usługi dostępu do Internetu  bez pobierania opłat 200 beneficjentom (grupie wykluczonych cyfrowo) projektu „Złota sieć  – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie złotoryjskim” za pomocą sieci bezprzewodowej wybudowanej z dofinansowaniem unijnym przez samorząd

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu