– Porozumienie dotyczy zasad zawierania umów reemisji sygnału Water Planet i Novela tv w sieciach operatorów telewizji kablowych zrzeszonych w Polskiej Izbie Komunikacji Elektronicznej -podała PIKE.

Polcast Television to właściciel także Tele5 i Polonii1. Uruchomiony w tym roku nowy kanał Novela.tv emituje niepokazywane jeszcze w Polsce telenowele m.in.  kolumbijskie, amerykańskie i meksykańskie. Water Planet jest przeznaczony dla widzów zainteresowanych programami popularnonaukowymi.

Oba kanały dystrybuje Delegata.