Gmina Niepołomice wybrała ofertę NextiraOne Polska do realizacji projektu „e-Niepołomice – Wykonanie sieci szerokopasmowej dla 41 lokalizacji JST oraz 30 gospodarstw domowych”.

Warszawska spółka jako jedyna złożyła aplikację w przetargu, który miał charakter otwarty. Wartość kontraktu wynosi 3,88 mln zł. Budżet miał wartość 4,71 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych

Zamówienie, które zrealizuje NextiraOne Polska, obejmuje dostawę i uruchomienie systemu bezprzewodowej sieci szerokopasmowej, 30 zestawów komputerowych w wybranych gospodarstwach domowych oraz 205 zestawów komputerowych w 41 jednostkach podległych podkrakowskiemu samorządowi.