Urząd Miasta w Radomiu oglosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn. Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym realizowanego w ramach działania 8.3 POIG.

Zamówienie obejmuje m.in. budowę sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych – zakup, budowa i uruchomienie minimum 10 stacji bazowych opartych o technologię LTE, utworzenie infrastruktury szkieletowej sieci bezprzewodowej, zakup, instalację i uruchomienie 1500 urządzeń odbiorczych sieci bezprzewodowej, dostarczenie, instalację i uruchomienie 500 zestawów komputerowych (których zakup i ubezpieczenie objęte są oddzielnym postępowaniem przetargowym).

Zainteresowani mogą składać oferty do 28 września. O wyborze ofery decydować będzie najniższa cena.

Wartość całego projektu prowadzonego przez Radom to ponad 10 mln zł, z czego ponad 8,6 mln zł to dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach działania 8.3 POIG, którym w Radomiu objętych jest 1500 benficjentów.