Gmina Łagiewniki wybrała ofertą olsztyńskiej firmy Sprint w przetargu na zaprojektowanie, budowę i eksploatację oraz administrację sieci bezprzewodowej.

Firma będzie też odpowiadała za dostawę usług transmisji danych oraz usług dostępu do internetu dla 128 użytkowników – uczestników Projektu pn. „Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki” oraz 16 placówek podległych dolnośląskiej gminie. Projekt obejmuje m.in. budowę 9 masztów radiowych, łączy szkieletowych i radiowej sieci dostępowej.

Wartość umowy ustalono na 1,53 mln zł netto. Budżet zarezerwowany przez klienta opiewał na 1,94 mln zł netto. Przetarg miał charakter otwarty. Sprint był jedyną firmą, która złożyła ofertę. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych.