– W ramach kontroli pracownicy UKE sprawdzą czy oferowane urządzenia przeznaczone do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej spełniają wymagania w obszarze kompatybilności elektromagnetycznej oraz w obszarze ekoprojektu (ErP – Energy related Products) – podał Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Sprawdzane będzie też czy poprawnie naniesiono na urządzenia oznakowanie zgodności CE, i  czy producent wystawił dla nich deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi. – Osoby wprowadzające urządzenia znajdujące się na liście wyrobów niezgodnych będą podlegały odpowiedzialności karnej i finansowej – podaje urząd.

Kontrola, choć ma związek z wdrażaniem w Polsce naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, nie będzie jednak obejmować sprawdzania czy dekodery są zdolne do odbierania sygnału telewizji DVB-T nadawanego w Polsce. Tego ma pilnować Inspekcja Handlowa.