Polski rynek komunikacji zunifikowanej (unified communications)  w latach 2011 – 2016 będzie rósł w tempie 20 proc. rocznie, osiągając w 2016 roku wartość przekraczającą 140 mln dolarów – prognozuje firma IDC w raporcie „Polish UC&C and Call Center Market Research Update, 2012″. W tym czasie obroty generowane przez sektor rozwiązań Contact Center wzrastać będą w średnim tempie 24,5 proc. rocznie, a wraz z przychodami generowanymi przez IP PBX i telefony IP (wdrażanymi jako część rozwiązań komunikacji zunifikowanej) osiągną ponad 50 proc. wartości całego rynku.

IDC podkreśla, że to m.in. efekt tego, że wiele firm w Polsce przestawia się z tradycyjnych rozwiązań komunikacyjnych opartych na centralach telefonicznych TDM do zintegrowanych systemów unified communications, wykorzystujących protokół IP i umożliwiających obsługę klienta za pomocą wielu kanałów kontaktu.

– IDC wymienia aplikacje wideokonferencji i telepresence, a także narzędzia kolaboracji i automatyzacji procesów biznesowych jako aplikacje o największym potencjale rozwoju. I nasze doświadczenia rynkowe to potwierdzają – kometuje ten raport Marcin Grygielski, dyrektor regionalny na rynek Europy Środkowej i Wschodniej w Interactive Intelligence.