Do  2020 roku telefon komórkowy przejmie rolę tradycyjnego sklepu, strony internetowej oraz centrum telefonicznej obsługi klienta- wynika z  badań przeprowadzonych przez MasterCard wśród detalistów z całej Europy.

W badaniu, które przeprowadzono wśród 300 największych detalistów w całej Europie respondenci deklarowali m.in., że coraz więcej inwestują w nowe rozwiązania technologiczne, aby móc nadążyć za wymaganiami konsumentów. W ciągu najbliższego roku 44 proc. detalistów wprowadzi w swoich punktach sprzedaży technologie płatności zbliżeniowych, co sprawia, że obszar ten staje się najważniejszym obszarem inwestycji krótkoterminowych. Ponad jedna trzecia detalistów (35 proc.) poniesie nakłady na inwestycje w nowe technologie, by rozwinąć i wzmocnić e-commerce i m-commerce (handel elektroniczny i handel przy użyciu urządzeń mobilnych).

Autorzy badania prognozują m .in.,  że w 2020 roku handel z wykorzystaniem urządzeń mobilnych będzie dominował bądź to poprzez oferowanie komunikacji bliskiego zasięgu (Near Field Communication — NFC) lub też przez wykorzystywanie możliwości pozycjonowania geograficznego, telefon komórkowy stanie się witryną sklepową jutra. Jeśli dziś telefony komórkowe wykorzystywane są do komunikacji z konsumentami przez 32 proc. detalistów, w opinii 43 proc. respoendentów  – telefon komórkowy, do roku 2020, stanie się najważniejszym kanałem sprzedaży – wyprzedając sklep, kontakty za pośrednictwem komputera, centra telefonicznej obsługi klienta oraz bezpośredni kontakt za pomocą poczty.

Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu i lipcu 2012 roku. Dla MasterCard wykonał je  Economist Intelligence Unit wśród 306 europejskich przedstawicieli branży sprzedaży detalicznej w celu prześledzenia ich opinii na temat wyzwań i szans dla branży detalicznej w okresie do roku 2020. Respondentów wylosowano z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Rosji i Włoch. Branże detaliczne zostały pogrupowane według rodzajów: niezależni sprzedawcy detaliczni, domy towarowe, supermarkety, detaliści specjalistyczni i sieci handlowe.