Komisja Europejska ogłosiła swoją strategię na rzecz wykorzystania potencjału chmury obliczeniowej. Ma ona na celu przyspieszenie i zoptymalizowanie procesu wykorzystania chmury obliczeniowej w całej gospodarce.

Według KE dzięki temu realne stanie się utworzenie 2,5 mln nowych miejsc pracy w Europie oraz uzyskanie rocznego przyrostu PKB UE na poziomie 160 mld EUR (ok. 1 proc.) do 2020 r.

– Chmury obliczeniowe są motorem zmian dla naszej gospodarki. Jeżeli nie podejmiemy działania na szczeblu unijnym, będziemy dalej tkwić w rzeczywistości ograniczonej krajowymi barierami i przegapimy miliardowe korzyści gospodarcze. Konieczne jest osiągnięcie masy krytycznej i przyjęcie jednolitego zestawu reguł w całej Europie – powiedziała Neelie Kroes, komisarz UE ds. agendy cyfrowej.

Dlatego KE chce m.in. ujednolić standardy w tej technologii, aby zapewnić użytkownikom chmury interoperacyjność i przenoszenie danych.  Niezbędne normy w tym zakresie zostaną określone do 2013 r – zapowiada KE.

Bruksela zamierza też promować ogólnounijne mechanizmy certyfikacji dla wiarygodnych dostawców usług w modelu chmury  oraz opracować wzoru „bezpiecznych i uczciwych” warunków dla umów dotyczących usług w chmurze. KE chce też wspierać przedsięwzięcia o charakterze  publiczno-prywane na rzecz rozwoju technologii przetwarzania w chmurze.