Po przejęciu Astera, który świadczył usługi komórkowe w sieci PTK Centertel, UPC Polska nie tylko planuje pozostać na rynku komórkowym, ale także zintesyfikować swoje działania na nim.

UPC, będące dzisiaj dzięki umowom Astera, resellerem usług komórkowych, zamierza wybudować pełną infrastrukturę full MVNO, łącznie z mobilną centralą, HLR i międzyoperatorskimi punktami styku (takim MVNO jest dzisiaj w Polsce np. Cyfrowy Polsat). Operacja będzie wymagać renegocjacji umowy z infrastrukturalnym partnerem. UPC nie planuje jednak na razie zawarcia porozumienia z więcej niż jednym operatorem komórkowym (jak to robi Cyfrowy Polsat).

Koszt budowy infrastruktury full MVNO szacować można na co najmniej kilka milionów złotych. Razem z Asterem UPC przejęło bazę ok. 60 tys. klientów usług mobilnych.