BT i Virgin Media – najwięksi dostawcy usług telekomunikacyjnych w stacjonarnych sieciach Wielkiej Brytanii – zaskarżyli forsowany i finansowany przez brytyjski rząd projekt  inwestycji infrastrukturalnych w 10 największych miastach tego kraju (Super Connected Cities). Na pierwszy ogień poszło Birmingham.

Sieć miejska w tym ośrodku jest pierwszą inwestycją munipcypalną w ramach projektu, na który z budżetu centralnego wyasygnowano w sumie 100 mln funtów do podziału między 10 samorządów. Birmingham otrzymało 10 mln funtów.

Celem projektu jest dostarczenie łączy dostępowych o przepływności minimum 100 Mb/s dla wszystkich mieszkańców. Teoretycznie tam, gdzie niedostępne są komercyjne usługi. Wedle informacji Financial Timesa jednak samo Virgin Media ma w zasięgu swojej sieci 94 proc. obszaru ścisłego Birmingham, a nakładka z municypalna siecią wynosi 25 proc. Niewykluczone, że powodem sporu jest klasyfikacja przepływności usług dostępowych Virgin Media, która nie musiała jeszcze wszędzie osiągnąć 100 Mb/s.

Choć projekty miejscie zakładają dostęp operatorów komercyjnych do usług hurtowych w nowych sieciach, ci i tak obawiają się konkurencji na sieci budowanej za publiczne środki.

BT wysłało do Komisji Europejskiej wezwanie do rewizji stanowiska, które zaakceptowało cały projekt Super Connected Cities. Virgin Media zapowiedziało zaskarżenie niedozwolonej pomocy publicznej w Trybunale Europejskim. Wedle operatora Komisja Europejska udzieliła akceptacji na projekt na podstawie mylnych i nierzetelnych danych.