Województwo podlaskie ogłosiło przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w projekcie „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”.

Do zadań inżyniera kontraktu będzie należeć m.in. zarządzanie, kontrola i nadzór inwestorski nad kontraktami na zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej.

Zainteresowani  mogą składać oferty do 11 grudnia tego roku.

Na projekt związany z budową sieci szerokopasmowego internetu Podlaskie ma z programu SSPW 252,3 mln zł. 197,6 mln zł z tej kwoty to dotacja z UE, 5 proc. – 10,4 mln zł to wkład własny samorządu województwa podlaskiego, pozostałe środki to dotacja z budżetu państwa. W regionie ma powstać blisko 2 tys. km sieci światłowodowej.