Urząd Miasta w Częstochowie ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury światłowodowej w ramach projektu „Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet w Częstochowie”.

Zadaniem wykonawcy będzie m.in. budowa szerokopasmowej miejskiej sieci teleinformatycznej w technologii światłowodowej wzdłuż istniejących dróg publicznych na terenie miasta Częstochowy o długości ok. 45,5 km. Sieć ma powstać do 15 listopda 2013 roku.

Projekt pn. Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet w Częstochowie współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Szacowany koszt całkowity projektu to blisko  4,8 zł , z czego  dofinansowanie to  4 mln zł.

Zainteresowani mogą składać oferty do 19 listopada 2013 roku.