Wiekopolska Sieć Szerokopasmowa zakończyła pierwsze postępowanie przetargowe, w wyniku którego został wybrany Inżynier kontraktu dla projektu „Budowa Wielkopolskiej Sieć Szerokopasmowej S.A.”.

Najlepszą ofertę złożyła firma Egis Polska.

Do postępowania przetargowego zgłoszone zostało 5 ofert. Po odrzuceniu jednej z nich – z uwagi na zaoferowaną rażąco niską ceną – najlepszą ofertą okazała się ta przedstawiona przez Egis Polska.

W województwie wielkopolskim powstanie 4000 km sieci Internetu szerokopasmowego. Koszt projektu to 410 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to 85 proc.