Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłosiło, że do 17 grudnia można zgłaszać uwagi do Narodowego Planu Szerokopasmowego – programu rozwoju infrastruktury szerokopasmowej nowej generacji.

Narodowy Plan Szerokopasmowy to dokument strategiczny, plan dalszych prac wpierających budowę sieci szerokopasmowych w Polsce. Celem NPS jest zapewnienie dostepu do internetu szerokopasmowego dla każdego Polaka co wpisuje sie w cele Europejskiej Agendy Cyfrowej.

Jak podkreśla resort cyfryzacji na zrealizowanie inwestycji szerokopasmowych w stopniu zadowalającym aspiracje Polaków trzeba jeszcze 20 mld zł, a mimo wsparcia z Unii Polsce brakuje jescze  ok. 14 mld i tylko na część z tego można liczyć z UE w ramach kolejnego okresu programowania. Dlatego wazne będzie ułatwienie w tym zkresie inwestycji firmom prywatnym. Narodowy Plan Szerokopasmowy ma pokazać, jak to robić, a ponieważ będzie to dokument przyjęty przez Radę Ministrów, administracja będzie rozliczana z jego realizacji.

Projekt planu poddany już był wstępnym konsultacjom z partnerami prywatnymi i samorządowymi. Teraz trwają publiczne konsultacje.