Komenda Główna Policji ogłosiła przetarg na zakup usług transmisji danych GPRS/EDGE/HSDPA do użytkowanych przez nią terminali mobilnych, które służą do zapewnienia dostępu do systemów informatycznych Policji. Operator dostarczy pakiet 28 TB danych do miesięcznego zużycia na wszystkie terminale. Zamówienie obejmuje również dostawę stosownej liczby kart SIM – łącznie 15,55 tys. sztuk w trzech transzach realizowanych do 40 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca utworzy na potrzeby Policji APN, który połączy stacjonarnym łączem o przepustowości minimum 20 Mb/s z siecią Policji.

Usługi będą świadczone przez dwa lata od podpisania kontraktu. Budżet przygotowany przez policję na ten projekt, szacowany na podstawie wadium (wynosi 180 tys. zł) przekracza 5 mln zł.

Przetarg ma charakter otwarty. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 21 marca. Cena będzie 100-proc. kryterium wyboru oferty.