PGE Polska Grupa Energetyczna chce, w drodze procedury negocjacyjnej, wyłonić operatora świadczącego na jej rzecz „Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej, transmisji danych oraz dostawy urządzeń GSM na lata 2014 – 2015″.

W zakresie usług komórkowych wykonawca będzie odpowiadał m.in. za świadczenie usług głosowych, SMS-owych i MMS-owych, obustronnej transmisji danych oraz dostęp do internetu za pośrednictwem własnego APN.

Do jego obowiązków należało też będzie świadczenie usług telefonicznych za pomocą stacjonarnego lub radiowego zakończenia sieci (wykonawcy) z wykorzystaniem łączy ISDN PRA dla central telefonicznych PABX należących do zamawiającego. Kontrakt obejmuje też dostawę fabrycznie nowych kart SIM oraz komórkowych aparatów telefonicznych i modemów. Dokumentacja dotycząca przetargu, udostępniona na stronie internetowej zamawiającego, nie zawiera SIWZ. Dlatego nie wiadomo ile telefonów komórkowych chce nabyć Grupa PGE.

Zadania realizowane będą na rzecz PGE oraz kilkunastu spółek zależnych, w tym Exatela. Wadium, które muszą wnieść firmy zainteresowane kontraktem, ustalono na 0,3 mln zł, co może oznaczać, że wartość kontrakt sięgnie 8-9 mln zł.

Operatorzy chcący wziąć udział w postępowaniu powinni zgłaszać się do 8 marca