Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji poinformowało, że 28 lutego otrzymało oficjalną informację o wycofaniu przez Komisję Europejską wniosku o nałożenie kary na Polskę za brak implementacji dyrektyw telekomunikacyjnych.

Komisja wnioskowała wcześniej o nałożenie kar w wysokości 56 tys. euro dziennie za każdą z dyrektyw, naliczanych od dnia ogłoszenia wyroku.

Polska implementowała znowelizowane dyrektywy ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw. KE uznała, że przyjęte przepisy dostosowują polskie ustawodawstwo do wymagań dyrektyw unijnych