Urząd Komunikacji Elektronicznej odebrał do tej pory 1292 zgłoszenie od inwestorów drogowych w sprawie rozpoczęcia inwestycji, które mogą obejmować budowę kanałów technologicznych w pasie drogowym dla układania infrastruktury liniowej – poinformował nas urząd.

Inwestorzy podlegają temu obowiązkowi na mocy ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych oraz ustawy o drogach publicznych. Budowa kanalizacji jest obligatoryjna przy budowie lub modernizacji dróg krajowych (prawie 19 tys. km w Polsce). Dla pozostałych kategorii dróg obowiązuje zgłoszenie zamiaru inwestycji do UKE.

W ciągu 60 dni przedsiębiorcy zainteresowani pasywną infrastrukturą w pasie drogowym mogą zgłosić zapotrzebowanie na jej zakup i ustalić warunki. Jak widać ze statystyk liczba zgłoszeń oscyluje na poziomie kilkuset rocznie.

UKE nie zbiera informacji – choć publikuje je w swoim serwisie – ile ze zgłoszeń kończy się budową kanałów technologicznych, ani jaki łącznie zasób kanalizacji przybywa dzięki realizacji inwestycji drogowych.