Komisja Europejska wyraziła zgodę na udzielenie dofinansowania na kwotę ponad 15 mln zł dla projektu pn. „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN – Etap II”.

Komisja Europejska stwierdziła, że nie wnosi zastrzeżeń do notyfikowanego środka pomocy a tym samym wsparcie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej nie stanowi pomocy państwa.

Projekt zakłada pokrycie obszaru gmin m. Rzeszów oraz Krasne dostępem do Internetu drogą radiową. Dostęp do Internetu zostanie zapewniony nieodpłatnie jednostkom administracji publicznej oraz mieszkańcom poprzez urządzenia służące do bezprzewodowej transmisji danych. Dla odbiorców indywidualnych zastosowane zostaną ograniczenia funkcjonalności dotyczące szybkości, długości i zakresu połączenia zgodnie z zaleceniami regulatora krajowego.

Całkowity koszt projektu to poand 18 mln zl , z czego 15,3 mln zł to dofinasowanie w ramach RPO.

Bezprzewodowa sieć miejska Resman w Rzeszowie działa od 2006 roku. Na jej budowę wydano 8,8 mln zł. 6,6 mln zł tej kwoty stanowiły środki unijne. Dziś miejska sieć w Rzeszowie obejmuje około 42 proc. aglomeracji.