Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o nałożeniu kar na Telekomunikację Novum oraz TelePolska. Ta pierwsza firma została ukarana kwotą 1,3 mln zł, a ta druga – 630 tys. zł. UOKiK dopatrzył się uchybień w procesie podpisywania z klientami umów na usługi WLR za pośrednictwem telemarketingu oraz handlowców door-to-door.

Urząd zakwestionował naliczanie opłaty aktywacyjnej za uruchomienie usług przez numer dostępowy lub preselekcję (do czasu uruchomienia WLR) i opłaty wyrównawczej w przypadku rezygnacji przez abonenta z usługi przed uruchomieniem WLR. Ponadto, zdaniem UOKiK, operatorzy winni informować abonentów o prawie do rezygnacji z usługi w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorcy i dostarczyć im stosowny formularz wypowiedzenia umowy.

Od decyzji UOKiK operatorom przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem prezesa UOKiK. Od wyroku SOKiK istnieje też możliwość złożenia apelacji do Sądu Apelacyjnego