700 tys. linii FTTH w 2017 r. i 1,2 mln w 2023 r. – to długoterminowy plan rozwoju grupy Hawe, dzisiaj firmy budowlanej i operatora dwóch ogólnopolskich ringów światłowodowych.

Jak deklaruje spółka pragnie rosnąć, jako wykonawca i operator techniczny nowopowstajacej w Polsce infrastruktury światłowodowej, budowanej w ramach komercyjnych projektów przez operatorów, jak i sieci dotowanych z funduszy strukturalnych.

Firma chce budować i zarządzać optycznymi sieciami dostępowymi na zlecenie innych operatorów, jak również budować takie sieci sama (do hurtowej odsprzedaży), także z wykorzystaniem unijnych dotacji (np. w ramach spodziewanego naboru projektów budowy sieci dostępowych w pięciu województwach Polski Wschodniej).

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej spółka nie podała szczegółowych kosztów realizacji tej strategii, ani źródeł finansowania jej realizacji.

Strategia Grupy Kapitałowej Hawe na lata 2013-2017