Otwarta globalna sieć łącząca ludzi, dane i maszyny może do 2030 roku zwiększyć europejski PKB o 2,2 biliona euro – prognozuje firma GE w raporcie „Internet przemysłowy – wspólny potencjał ludzi i maszyn: perspektywa europejska” („Industrial Internet – Pushing the Boundaries of Minds and Machines: A European Perspective”). Ponadto, w perspektywie kolejnych 15 lat, zaledwie jednoprocentowy wzrost produktywności dzięki Internetowi przemysłowemu może przynieść przemysłowi oszczędności rzędu miliardów euro.

Według GE w przyszłości, zintegrowane z Internetem maszyny, diagnostyka produktów, odpowiednie oprogramowanie oraz analityka danych pomogą kluczowym sektorom europejskiej gospodarki działać w sposób bardziej wydajny, proaktywny, przewidywalny i zautomatyzowany.

Jak argumentują autorzy raportu GE, aby potencjał Internetu przemysłowego mógł zostać w pełni wykorzystany, potrzebna jest wspólna inicjatywa europejskich rządów w celu stworzenia solidnych i jednolitych ram dla wolnego i bezpiecznego przepływu ustandaryzowanych danych. Jeśli  regulacje zostaną skonstruowane nieodpowiednio, mogą stać się poważnymi barierami taryfowymi dla gospodarki cyfrowej.