Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie na budowę sieci dostępowej „ostatniej mili” w Działaniu II.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 ulega przedłużeniu do 31 lipca 2013 r.

Pierwotnie konkurs,  miał się zakończyć 15 lipca.

Łączny budżet dofinansowania do rozdysponowania w ramach konkursu to 55 mln euro. Firmy, które dostaną dofinansowanie na budowę sieci dostępowych w pięciu województwach, gdzie realizowany jest projekt SSPW, będą musiały zrealizować projekt w ciągu 24 miesięcy, najpóźniej do 31 października 2015 roku, a wartość pojedynczej inwestycji  nie będzie mogła być niższa niż 100 tys. zł.