SMS-y są wciąż stosunkowo rzadko wykorzystywanym przez urzędy w Polsce medium do kontaktu z mieszkańcami. Ponad 78 proc. ogółu respondentów badania „Komunikacja SMS w Polsce 2012″ zadeklarowało, że w ubiegłym roku nie otrzymało żadnego SMS-a z informacją od instytucji publicznej.

Według szacunków Platformy SerwerSMS.pl tylko 10 proc. gmin w Polsce udostępniło mieszkańcom komunikację z wykorzystaniem powiadomień SMS. W czołówce regionów, które stawiają na komunikację SMS są województwa kujawsko-pomorskie (26 proc. wskazań respondentów) dolnośląskie i świętokrzyskie (25 proc.) oraz pomorskie i opolskie (24 proc.). Najrzadziej z powiadomień SMS korzystają instytucje publiczne w województwie warmińsko-mazurskim oraz podlaskim, gdzie do otrzymania SMS-a z urzędu przyznało się tylko 17 proc. respondentów.

Ze wskazań uczestników badania „Komunikacja SMS w Polsce 2012″ wynika, że podmiotami, które najczęściej wysyłają powiadomienia SMS są urzędy gminy (41 proc.), szkoły (22 proc.) i przychodnie (19 proc.).