Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił, że  unieważnił przetarg o udzielenie zamówienia publicznego na budowę i utrzymanie systemu monitorowania parametrów usług szerokopasmowych.

Powodem tej decyzji jest, że jedyna złożona w postępowaniu oferta na 639,6 tys. zł przewyższa pod względem wartości kwotę, która przeznaczył na to zadanie regulator, tj. 492 tys. zł.