Operator sieci Plus wydał oświadczenie, w którym polemizuje z tezami, jakie przedstawili wczoraj trzej operatorzy: Orange, Play i T-Mobile w liście otwartym do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie ugody rządu polskiego z udziałowcami Sferii.

W swoim piśmie Polkomtel utrzymuje między innymi, że mechanizm tej ugody nie narusza polskiego porządku prawnego, jak również, że pozostawienie konfliktu ze Sferią nierozwiązanego uniemożliwiłoby przeprowadzenie aukcji częstotliwości 800 MHz.

Polkomtel wskazuje także – po raz kolejny – na współpracę Orange i T-Mobile, które współdzielą infrastrukturę i częstotliwości radiowe, co – zdaniem Polkomtela – ma przemożny wpływ na konkurencję rynkową. Polkomtel walczy o to, aby przyznanie Sferii 5 MHz pasma w zakresie ‚800’ nie spowodowała nałożenie nań limitu w aukcji, skoro w obu spółkach udziały ma Zygmunt Solorz-Żak.

Polkomtel stwierdził ponadto, że prezes spółki, jako mniejszościowy udziałowiec Sferii nie mógł podpisać listu otwartego.