Poznańscy samorządowcy wybrali ofertę Polkomtela w przetargu na zapewnienie stałego dostępu do internetu, utrzymanie sieci oraz obsługę platformy cyfrowej (elektronicznej platformy szkoleniowej) w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu”.

W ramach zlecenia komórkowy operator będzie odpowiadał za uruchomienie i zapewnienie usługi stałego dostępu do internetu dla 3 tys. beneficjentów oraz utrzymanie sieci, obsługę i utrzymanie funkcjonowania Elektronicznej Platformy Szkoleniowej (platformy cyfrowej) z modułami szkoleń e-learningowych dostępnych on-line dla uczestników projektu.

Wartość kontraktu, współfinansowanego ze środków unijnych, ustalono na 1,63 mln zł brutto. Budżet przygotowany przez miasto Poznań na to przedsięwzięcie był prawie czterokrotnie wyższy – opiewał na 7,95 mln zł.

O umowę zabiegało łącznie dwa podmioty. Oprócz Polkomtela chęć jej realizacji zgłosiła warszawska spółka SAD.