Straż Graniczna wybrała ofertę Telekomunikacji Polskiej w przetargu na uruchomienie oraz utrzymanie usługi transmisji danych.

O zlecenie zabiegały też konsorcja Netii i Emitela (oferta zdobyła 53,4 pkt.), konsorcjum GTS Poland i T-Mobile Polska (56,98 pkt.) oraz Exatela (55,32 pkt.) Zwycięska oferta narodowego operatora otrzymała aż 100 pkt. Głównym kryterium wyboru była cena. Z informacji dostępnych na stronie internetowej Straży Granicznej nie wynika ile Telekomunikacja Polska otrzyma za świadczone usługi. Budżet projektu, szacowany na podstawie wadium (wynosiło 0,6 mln zł) wynosił kilkanaście milionów złotych.

W ramach zlecenia wykonawca będzie odpowiadał za świadczenie usług sieciowych w technologii MPLS pomiędzy centralą i wszystkimi oddziałami oraz placówkami Straży Granicznej na terenie kraju. Ponadto uruchomi łącze internetowe dla centralnego i zapasowego węzła telekomunikacyjnego.

Usługi będą świadczone przez 60 miesięcy od podpisania protokołu uruchomienia. Na mocy zamówienia Telekomunikacja Polska będzie też świadczyła usługi IP VPN dla Urzędu ds. Cudzoziemców. W tym przypadku umowa obowiązywała będzie 24 miesiące.