Blisko 50 tys. kary dla PTS od UKE

Publikacja: 07.01.2014 16:49

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożył na Polską Telefonię Stacjonarną z Wrocławia karę pieniężną w wysokości 49 914 złotych za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych.

Jednocześnie PTS (wcześniej znana była pod nazwą Telekomunikacja Dzień Dobry) została zobowiązana do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do 1 lutego 2014 r. Chodzi o to, by w udzielanych odpowiedziach na reklamację usług telekomunikacyjnych, PTS każdorazowo umieszczała pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym. Dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest konsument, spółka ma obowiązek poinformować o prawie dochodzenia roszczeń także przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Prezesie UKE, jak również o możliwości skorzystania z postępowania mediacyjnego przed Prezesem UKE.

Tymczasem przeprowadzone przez Prezesa UKE postępowanie administracyjne jednoznacznie wykazało, operator nie wypełniał tych  obowiązków informacyjnych. Jak podkreśla UKE, naruszenie przez PTS  tych obowiązków skutkowało bezpośrednio obniżeniem przewidzianego prawem stopnia ochrony konsumentów w relacji z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, poprzez brak zapewnienia informacji o przysługujących im prawach.

Brak wymaganego pouczenia został stwierdzony zarówno przed przeprowadzeniem pierwszej kontroli w PTS , w okresie przed wydaniem zaleceń pokontrolnych, jak i w okresie poprzedzającym przeprowadzenie drugiej kontroli w spółce. Stwierdzone naruszenia dotyczyły wszystkich przypadków reklamacji skontrolowanych w toku obu kontroli UKE, co według regulatora rynku stanowi o stosunkowo dużej wadze nieprawidłowości..

Od decyzji o nałożeniu kary przysługuje spółce odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, składane za pośrednictwem Prezesa UKE w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia decyzji.

Kilka miesięcy temu działalnością PTS zainteresowała się prokuratura we Wrocławiu, jak że na operatora płynęły skargi od klientów, że telemarketerzy firmy przedstawiali się jak osoby reprezentujące TP SA. Podobne sygnały odbierała też od swych klientów Netia.

Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu