Przegląd prasy – środa 15 stycznia

Publikacja: 15.01.2014 08:30

[srodtytul]Dziennik Gazeta Prawna [/srodtytul]

Skarbówka odpowie, czy monitoruje zakupy na Allegro

Wrocławska izba skarbowa przegrała w Naczelnym Sądzie Administracyjnym spór z Grupą Allegro. Musi rozpatrzyć jej wniosek dotyczący korzystania przez służby podatkowe z baz danych zawierających informacje o aukcjach internetowych i ich użytkownikach. Taki jest skutek skargi Allegro na bezczynność dyrektora izby skarbowej.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=471146

Plastikowe dowody

Resort spraw wewnętrznych rozpoczął prace nad nowym dowodem osobistym. Będzie on jednak pozbawiony warstwy elektronicznej, co oznacza, że pozostanie namiastką dokumentu w wersji 2.0

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=471197 (dostęp płatny)

Play w ramionach Plusa

P4 i Polkomtel negocjują warunki utworzenia wspólnej sieci LTE. Jednak sojusz nie jest przesądzony Potwierdzają się nasze…

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=471174 (dostęp płatny)

[srodtytul]Parkiet [/srodtytul]

Telestrada: NOM i dług albo wypłata

Urszula Zielińska

– Nigdy nie wykonujemy czynności pozornych. Jeśli bierzemy udział w procesie sprzedaży Niezależnego Operatora Międzystrefowego, to dlatego, że jesteśmy zainteresowani jego kupnem – zapewnia Jacek Lichota, prezes i główny akcjonariusz Telestrady w odpowiedzi na pytanie, czy sprzedawany przez Exatela (grupa PGE) NOM naprawdę Telestradę interesuje.

http://www.archiwum.parkiet.com/artykul/752648_Telestrada:_NOM_i_dlug_albo_wyplata.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Puls Biznesu [/srodtytul]

Polski senior od smartfona stroni

Starsi użytkownicy do technologii mobilnych odnoszą się z rezerwą. I ze szkodą dla gospodarki.

http://pulsbiznesu.pb.pl/3517957,42102,polski-senior-od-smartfona-stroni (dostęp płatny)

[srodtytul]Rzeczpospolita [/srodtytul]

Murdoch chce łączyć aktywa?

Hubs, p.r.

Nawet 10 proc. zy­ski­wa­ły w Lon­dy­nie ak­cje płat­nej te­le­wi­zji BSkyB. W gwał­tow­nym sko­ku kur­su nie prze­szko­dzi­ły ani in­for­ma­cje o roz­po­czę­ciu przez Ko­mi­sję Eu­ro­pej­ską do­cho­dze­nia w spra­wie umów li­cen­cyj­nych eu­ro­pej­skich te­le­wi­zji z ame­ry­kań­ski­mi wy­twór­nia­mi fil­mo­wy­mi, ani in­for­ma­cje o utra­cie praw do trans­mi­sji pił­kar­skiej Li­gi Mi­strzów i Li­gi Eu­ro­pej­skiej na rzecz BT?Gro­up (za, 4 mld dol.).

http://www.archiwum.rp.pl/artykul/1229634-Murdoch-chce-laczyc-aktywa.html (dostęp płatny)

Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu