GTS Central Europe podpisał z Grupą Hotelową Orbis 5-letnią umowę, w ramach której zbuduje i będzie zarządzał siecią światłowodową łączącą 56 hoteli działających pod markami Sofitel, Novotel, Mercure, ibis i Orbis  Polsce i w krajach bałtyckich. W zależności od potrzeb danego hotelu, GTS zapewni łącza o przepustowości od 100Mb/s.  Rozwiązanie backupowe oparte na sieci radiowej, będzie dodatkowym gwarantem ciągłości transmisji danych.

Dodatkowo, GTS świadczył będzie  usługi z obszaru bezpieczeństwa, dostarczając i zarządzając  zaporami sieciowymi firmy Stonesoft. Będą one zabezpieczać działanie krytycznych systemów korporacyjnych i hotelowych Grupy Orbis na rynkach w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii. Konfiguracja zabezpieczeń będzie zgodna z międzynarodowym standardem płatności Payment Card Industry Data Security Standards (PCI-DSS) i obejmuje monitoring systemu bezpieczeństwa, stałe raportowanie oraz działania w ramach polityki zarządzania bezpieczeństwem.

Operator nie podał wartosci podpisanej umowy.