Parlament Europejski oficjalnie przyjął  wynegocjowany w grudniu 2013 r. kompromis dotyczący telekomunikacyjnego segmentu instrumentu inwestycyjnego „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility) – CEF Telecom. Dostępne w nowej perspektywie budżetowej UE środki w ramach programu na inwestycje transgraniczne z zakresu infrastruktury usług cyfrowych i sieci szerokopasmowych wyniosą w sumie dla całej Unii  ok. 1 mld euro.

CEF to zaproponowany przez Komisję Europejską w 2011 r. nowy strategiczny mechanizm unijny finansujący inwestycje infrastrukturalne dotyczące transportu, energii i sieci cyfrowych.  Finansowanie w ramach CEF ma głównie na celu zwiększenie wiarygodności projektów infrastrukturalnych i obniżenie ich profilów ryzyka.

Pierwotny budżet części telekomunikacyjnej CEF opiewał na sumę ponad 9 mld euro, jednak Rada Europejska w lutym 2013 r. podjęła decyzję o znacznym ograniczeniu tej kwoty oraz o przeniesieniu akcentu inwestycyjnego z sieci szerokopasmowych na infrastrukturę usług cyfrowych. W wyniku tej decyzji proces legislacyjny przedłużył się do grudnia 2013 r. Oficjalne przyjęcie przez Parlament Europejski kończy tę procedurę.

CEF Telecom jest podzielony na dwa segmenty, w ramach których finansowane będą projekty wspólnego zainteresowania infrastruktura usług cyfrowych oraz sieci szerokopasmowe. W ramach CEF finansowane będą także działania horyzontalne. Będą to analizy i działania wspierające budowę transeuropejskich sieci.