Straż Graniczna wybrała ofertę Orange Polska w przetargu na uruchomienie oraz utrzymanie usługi transmisji danych (świadczenie usługi sieciowej w technologii MPLS dla jednostek organizacyjnych Straży Granicznej).

Ponadto giełdowa spółka będzie odpowiadała za uruchomienia dwóch łączy dostępowych do sieci Internet (po jednym w CWT i ZWT).

Umowa obowiązuje przez pięć lat  (od momentu podpisania protokołu uruchomienia usługi) a w przypadku świadczenia usługi IP VPN dla Urzędu ds. Cudzoziemców przez dwa lata (również od momentu uruchomienia).

Wartość umowy wynosi 9,76 mln zł brutto. Walka o kontrakt musiała być zażarta, co widać po wyjściowym budżecie zarezerwowanym przez Straż Graniczną: jego wartość wynosiła aż 44 mln zł (z VAT).

Przetarg miał charakter otwarty. Łącznie złożono w nim cztery oferty. Oprócz Orange Polska na taki krok zdecydowały się konsorcjum Netii i Emitela, konsorcjum GTS Poland i T-Mobile Polska oraz Exatel.