Aż 96,3 proc. użytkowników komórek w Polsce deklaruje, że wykorzystuje SMS-y do komunikowania się. Okazuje się, że nowe technologie dostępne w smartfonach nie wpływają na spadek liczby wysyłanych SMS-ów. SMS-y wysyłają równie chętnie zarówno posiadacze zwykłych telefonów komórkowych jak i smartfonów – wynika z badania Komunikacja SMS w Polsce 2013 przeprowadzonego przez platformę SerwerSMS.pl.

Blisko co trzeci badany wysyła średnio ponad 7 wiadomości tekstowych dziennie. Aż 66,6 proc. respondentów stwierdza, że codziennie wysyła SMS-y. 31,4 proc. stwierdziło, że wysyła powyżej 50 SMS-ów tygodniowo.

Czterech na pięciu Polaków informowało za pomocą SMS-a o istotnych zdarzeniach w swoim życiu. A to według autorów badania świadczy o tym, że respondenci w Polsce uważają SMS za łatwą, prostą i  bardzo szybką metodę dostarczenia wiadomości.

Odsetek respondentów korzystających z SMS-ów Premium w porównaniu do roku wczęsniej pozostał praktycznie na niezmienionym poziomie i wyniósł 27 proc. Odsetek ten jest wyraźnie wyższy wśród użytkowników smartfonów i wynosi 33,1 proc.  Najchętniej respondenci poprzez SMS-y Premium angażują się w akcje charytatywne (40,9 proc.), na drugim miejscu plasuje się rozrywka: dzwonki, tapety itd. (38,5 proc.), natomiast na trzecim głosowanie w programach TV, radiowych i udział w konkursach audio-tele czy quizach (28.8 proc.).

Z badania wynika też, że 18,3 proc. respondentów decyduje się na dokonywanie płatności za pomocą SMS-ów, zaś 7,9 proc. na zakup mobilnych wersji gazet i czasopism, 6,5 proc. biletów komunikacji miejskiej, zaś 5,4 proc. serwisów edukacyjnych.