W dniu dzisiejszym, tj. 6 marca 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług  telekomunikacyjnych.

W związku z powyższym UKE udosępnił w tzw. w wersji produkcyjnej System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS), do którego przedsiebiorcy telekomunikacyjni przekazują dane o posiadanej infrastrukturze . Dzięki temu możliwe jest przekazanie kompletu wymaganych rozporządzeniem informacji, łącznie z oświadczeniami.

Zgodnie ze zapisami znowelizowanej ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych dane  operatorzy powinni przekazać w terminie do dnia 31 marca 2014 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.