Urząd Komunikacji Elektronicznej przypominał na swoje stronie internetowej, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni do 31 marca mają czas na przekazanie danych dotyczących posiadanej infrastruktury oraz informacji o planach inwestycyjnych.

Do UKE raportujuą oni informacje dotyczące infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych i budynków umożliwiających kolokację, świadczonych usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni powinni przekazać dane o planach inwestycyjnych na 2014 r. i o zrealizowanych inwestycjach w 2013 r.

Wymienione informacje należy przekazać drogą elektroniczną za pomocą interfejsu internetowego System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej.