Województwo łódzkie ogłosiło konsultacje publiczne w ramach projektu. „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna”  realizowanego w ramach RPO  województwa uruchomienia  bezpłatnej usługi dostępu do Internetu na teranie ośmiu wybranych wojewódzkich placówek medycznych.

W ramach projektu w ośmiu  zakładach opieki zdrowotnej, w których zlokalizowane będą węzły ŁRST mają zostać uruchomione sieci bezprzewodowe Wi-Fi, których infrastruktura ma pozwolić na wdrożenie  usług zaawansowanego monitoringu medycznego, usług telediagnostycznych i terapeutycznych oraz innych usług z zakresu telemedycyny.

Jednocześnie z sieci tych będą mogli korzystać pacjenci, osoby ich odwiedzające oraz pracownicy. Jednaka dostęp do sieci będzie ograniczony wyłącznie do obszaru placówek medycznych.

Zainteresowani i operatorzy uwagi od tego projektu mogą zgłaszać do 7 kwietnia.