Konsorcjum firm Integrated Solutions i Orange Polska wygrało przetarg na utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej w technologii światłowodowej w Łódzkiem. To drugi etap tworzenia Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej (ŁRST). Te same firmy wygrały ubiegłoroczne postępowanie na pierwszy etap ŁRST

Wartość tego zamówienia wynosi ponad 24,7 mln zł brutto Oferta konsorcjum Integrated Solutions i Orange Polska była jedyną, jaka wpłynęła na przetarg ogłoszony przez województwo łódzkie .

Projekt ŁRST przewiduje utworzenie sieci szerokopasmowej na obszarze województwa łódzkiego w technologii światłowodowej, która obejmie swoim zasięgiem znaczną część regionu. Inwestorem jest samorząd województwa, którego własnością będzie sieć.

Drugi etap to rozbudowa sieci szkieletowej w południowej części regionu Przewiduje się, że powstanie sieć łącząca pięć powiatowych placówek służby zdrowia, w których zlokalizowane będą tzw. węzły szkieletowe.

Projekt zakłada także utworzenie ośmiu węzłów dystrybucyjnych w takich miejscowościach, jak: Huta, Osjaków, Rząśna, Dworszowice Kościelne, Silnica, Dmenin, Żarnów oraz Poświętne. Umożliwi to podłączenie do nich lokalnych dostawców internetu.