– W Komisji Europejskiej nie dyskutuje się od kilku lat o tym, jak wspierać budowę sieci szerokopasmowych. Ten problem pozostawiono już w gestii poszczególnych krajów. Pojawiły się nowe tematy ,takie jak: prywatność w sieci, cyberbezpieczeństwo, prawa internautów czy jakość usług internetowych – mówił Włodzimierz Marciński, lider cyfryzacji  podczas konferencji Sieci Szerokopasmowe.

Zwrócił też uwagę, żę cyfryzacja szybciej likwiduje miejsca pracy niż je buduje i zaradzenie tej tendencji jest obecnie jednym z priorytetów KE.

– Dlatego tak istotne dla  KE było uruchomienie wielkiej koalicji na rzecz miejsc pracy w sektorze cyfrowym – powiedział Marciński.