Multimedia Polska, jeden z największych operatorów kablowych poinformowała dziś oficjalnie, że wraca na warszawską giełdę. Oferta publiczna składać ma się z akcji należących do akcjonariuszy, którzy : M2 Investments Ltd., Tri Media Holdings, Dunaville Trading oraz Collegium Anetta Kolasińska i Wspólnicy. Jak podano, obecnie intencją sprzedających jest zaoferować do 49,2 proc. akcji spółki.

Oferta planowana jest na II kwartał tego roku i uzależniona jest od warunków rynkowych.

UBS Limited pełni funkcję globalnego koordynatora i współprowadzącego księgę popytu. UniCredit pełni rolę współprowadzącego księgę popytu oraz oferującego, a Raiffeisen Centrobank pełni funkcję Współmenedżera.

Oferta publiczna oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie są uzależnione od uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, w tym stosownych decyzji udzielonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, rejestracji akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zgodnie z założeniami, planowana oferta ma być skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki zgodnie z Przepisem 144A wydanym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych oraz do innych inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki (z wyłączeniem Polski) zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.